GFDE Certificaat

Zodra uw systeem wordt aangemeld door uw installateur ontvangt de installateur uw GFDE certificaat  van de Stichting GarantieFonds Duurzame Energie. De installateur zal het certifcaat aan u toezenden. De geldigheid van het certificaat kunt u hieronder controleren.

Vanaf het moment dat u het certificaat heeft ontvangen gelden de garanties van de GFDE en is het garantiereglement van toepassing.
Controleer uw certificaatgegevens

Controleer goed of de adres- en systeemgevens op uw certificaat correct zijn. Mocht dit niet het geval zijn kan uw installateur deze gegevens bij ons wijzigen en zal u een nieuw certificaat ontvangen.

Om aanspraak te kunnen maken op de garanties dient u tevens te voldoen aan de voorwaarden die door GFDE worden gesteld.


– U bent een particulier en heeft een koopovereenkomst gesloten met een deelnemer van de GFDE.
– U bent een aanbetaling overeengekomen tot 20% van de koop-aanneemsom met een maximum van € 5.000 (tot 1 april 2023 maximaal 10% van de koop-aanneemsom).

Certificaat downloaden en geldigheid controleren

U kunt via deze link uw certificaat downloaden met de gegevens die u van de installateur heeft gekregen of hiermee controleren of het door u ontvangen certificaat geldig is.

Certificaat opvragen / controleren