Garanties van de GFDE

Een investering in zonnepanelen – en in andere middelen ter verduurzaming van de woning – is een investering voor de lange termijn, waarmee vaak een aanzienlijk bedrag is gemoeid. Het is dan belangrijk dat u zeker van kan zijn van een kwalitatieve investering bij een betrouwbare leverancier. Deelnemers van de Stichting GarantieFonds Duurzame Energie bieden u die zekerheid.

Aanbetaling gegarandeerd

De aanbetaling voor particuliere installaties wordt gegarandeerd (tot 20% van de koop-aanneemsom voor certificaten vanaf 1 april 2023, tot 10% van de koop-aanneemsom voor certifcaten van voor 1 april 2023), in het geval van faillissement van de leverancier.

Fabrieksgarantie

In het geval een deelnemer onverhoopt niet meer bestaat als er zich in de toekomst een garantiegeval voordoet met uw systeem, dan kunt u voor de opvolging van de fabrieksgarantie terecht bij de GFDE. 

Geschillenregeling

Deelnemers van GFDE onderschrijven de geschillenregeling. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijk oordeel bij geschillen.

Kwaliteit, ervaring en deskundigheid

Om de kwaiteit, deskundigheid en ervaring te bewaken dienen onze deelnemers aan de strikte voorwaarden en eisen van de GFDE te voldoen.