Veelgestelde vragen

Hoe werkt de garantie precies?

Wanneer een deelnemer van Stichting GarantieFonds Duurzame Energie een overeenkomst met GFDE-dekking met u als klant heeft gesloten dan dient de deelnemer uw systeem aan te melden bij de stichting. U als klant ontvangt per email een certificaat als uw systeem is aangemeld. Uw aanbetaling (met maximum van 20% van het factuurbedrag en een maximum van € 5.000,-) is gedekt bij een onverhoopt faillissement van uw leverancier. Ook na plaatsing of levering geldt de garantie. Alle fabrieksgaranties worden door de stichting afgehandeld, ook als uw leverancier onverhoopt niet meer bestaat.

Koe kan ik controleren of mijn systeem is aangemeld?

Aanmelding van uw systeem dient de leverancier te doen na sluiten van de koopovereenkomst. Zodra uw systeem is aangemeld door een leverancier ontvangt u een email met daarin een certificaat waarop de details van uw systeem zijn genoteerd. Mocht de leverancier een wijziging aanbrengen in de registratie ontvangt u automatisch een aangepast certificaat. Alleen certificaten die u ontvangt van de stichting zijn geldig. U kunt de geldigheid van uw certificaat op onze website controleren.

Wat kost de garantie?

U betaalt de GFDE zelf niets voor de garantie. De bijdrage voor dekking van uw systeem is afhankelijk van het type en vermogen van het systeem en deze wordt door uw leverancier aan de GFDE betaald. De leverancier kan u – een deel van – deze bijdrage doorrekenen. Als de leverancier daar voor kiest dan dient hij dit altijd vooraf te vermelden op zijn aanbieding en overeenkomst.

Kan iedereen toetreden tot de GFDE?

Ja, de bedrijven die willen toetreden dienen echter wel aan een aantal eisen te voldoen. Bent u een bedrijf dat graag wil toetreden dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur door een email te sturen naar info@gfde.nl. Het bestuur zal dan contact met u opnemen en samen met u de inschrijvings- en aanmeldingsprocedure doorlopen.

Hoe moet ik een klacht indienen?

Om een klacht in te dienen stuurt u een email naar info@gfde.nl met daarin uw certificaat en een omschrijving van uw klacht. Voordat u een klacht bij ons in kan dienen moet u eerst contact opnemen met uw leverancier en hem de kans geven de klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht u er in onderling overleg met uw leverancier niet uitkomen dan nemen wij uw klacht graag in behandeling. Na ontvangst van de klacht ontvangt u van de GFDE een bevestiging met een termijn waarop u een eerste reactie kunt verwachten. De geschillencommisie van GFDE komt maandelijks bijeen om eventuele klachten door te nemen.